Co nabízíme

Zabýváme se především medicínou psů, koček a drobných savců v následujících oblastech:

 

Preventivní péče:  

- vakcinace a odčervení

- klinické vyšetření

- ošetření vnějšími antiparazitiky

- označení zvířete mikročipem a vystavení europasu

- vyšetření zvířete před cestou do zahraničí, před výstavou či závody                             

- vyšetření zvířete, které poranilo člověka

- předoperační vyšetření krve      

- vstupní prohlídky štěňat a koťat, preventivní vyšetření geriatrických (starších) pacientů                      

- sonografické vyšetření březosti

- ošetření uší, drápů, análních žlázek

- odstranění zubního kamene ultrazvukem

 

Laboratorní vyšetření:

- biochemické a hematologické vyšetření krve

- odběry krve na stanovení protilátek proti vzteklině a diagnostika dalších infekčních onemocnění

- alergenodiagnostika

- mikroskopické vyšetření odebraných vzorků

- cytologické a histologické vyšetření tkáňových vzorků

- vyšetření trusu

- vyšetření moči

 

Komplexní odborná vyšetření a zákroky v oblasti:

- dermatologie

- endokrinologie

- gastroenterologie

- gynekologie

- chirurgie měkkých tkání

- kardiologie

- oftalmologie

- stomatologie

- urologie

V oblasti neurologie, ortopedie a chirurgie tvrdých tkání spolupracujeme se specializovaným pracovištěm.

 

Přístrojová vyšetření:

- elektrokardiografie

- oftalmoskopie

- otoskopie

- refraktometrie

- rentgenologie (přímá digitalizace)

- tonometrie

- ultrasonografie (včetně dopplerovské)

- videoendoskopie

 

Další přístrojové vybavení:

- laser pro ošetření ran

- lineární dávkovač pro infusní terapii

- přístroj pro inhalační anestezii včetně monitoru životních funkcí

- ultrazvuk pro odstranění zubního kamene

- vybavení pro specializované zákroky ve stomatologii

Zajišťujeme denní hospitalizaci pacientů, poradenství a konzultace ve výživě zvířat jak v oblasti průmyslově vyráběného krmiva, tak v případě doma připravované stravy (vařená strava, BARF), poradenství v případě nutnosti využití klinických diet.