VŠICHNI MAJÍ ZUBY

Stejně jako my mají i zvířata orgán sloužící ke zpracovánípotravy – zuby. A stejně jako my o své zuby pečujeme (více či méně), je třebapečovat o chrup zvířecí. Každý druh zvířat má určitý typ a počet zubů – podletoho, co je jeho hlavní potravou. A každý typ chrupu vyžaduje jinou péči.

Na prvním místě v péči o zuby jsou naši domácí mazlíčci– pes a kočka. Oba druhy mají zuby mléčné a trvalé. K výměně zubů dochází běhempátého až sedmého měsíce života.  Dočasný(mléčný) chrup žádnou zvláštní péči nevyžaduje, pouze je třeba sledovat zvláštěu některých plemen (yorkšírský teriér) dokončení výměny trvalého chrupu. Pokudnení chrup kompletně vyměněn (jsou přítomny pouze zuby trvalé) do věku 8 až 9měsíců, je nutno mléčné zuby  vytrhnout.

S přibývajícím věkem se zvyšuje pravděpodobnost výskytudvou nejčastějších onemocnění zubů a dásní – zánětu dásní a zubního kamene. Zánětdásní je způsoben patogenními mikroorganismy v dutině ústní a může býtpříčinou vážnějších generalizovaných problémů. Často se vyskytuje současně sezubním kamenem a jeho příznakem je zarudnutí a otok dásně a výrazný zápachz tlamy. K terapii se používají cíleně zvolená antibiotika a pokud jetoto onemocnění spojeno se zubním kamenem, je ho třeba nejprve odstranit. Zákrokprovádí veterinární lékař v sedaci (pouze zklidnění pacienta) nebo celkovéanestezii. Je při něm odstraněn zubní kámen mechanicky (pomocí zubníchnástrojů) nebo zubním ultrazvukem. Z hlediska zvířete se jedná o velmizávažný problém, při němž dochází často ke ztrátě zubů a  který není proto možné ignorovat. Obavymajitele ze sedace nebo anestezie nejsou většinou na místě, zákrok se provádípodle potřeby -  u menších plemen častěji(i 2x ročně), u ostatních většinou 1x ročně. Preventivně je vhodné provádětčištění zubů měkkým zubním kartáčkem a veterinární zubní pastou 2x týdně. Dáleje možno použít speciální enzymatické žvýkací plátky, které napomáhajímechanicky i chemicky odstraňovat zubní plak. Ty jsou k dostání uveterinárních lékařů a z vlastní praxe mohu potvrdit jejich účinek.Některé firmy vyrábí také kompletní suché krmivo, které díky struktuře granulípomáhá odstraňování zubního kamene.

U kočky je třeba dbát na péči o zuby stejně jako u psa,protože výskyt výše uvedených onemocnění je také velmi častý. Ztráty zubův důsledku těchto chorob dutiny ústní jsou častější než u psa a  proto je opravdu  třeba zasáhnout včas. Kočka si většinounenechá doma „čistit zuby“ a tak je nutné v případě potřeby provéstošetření ve veterinární ordinaci.

Dalším méně častým onemocněním je zubní kaz. Ten seprojevuje postupnou změnou barvy zubu do šedivofialové.Takový zub je podlestupně bolesti možno vytrhnout nebo u specialisty zbrousit a ošetřit podobnějako v humánní medicíně.

Drobní hlodavci – morčata, křečci nebo králíci si obrušujíchrup žvýkáním tvrdých částí potravy – např. tvrdého chleba. Pokud tuto možnostnemají – majitel krmí pouze zelené krmení, ovoce nebo komerční směsi, můžedojít k přerůstání předních zubů (řezáků). Zvíře pak obtížně přijímá potravua je nutno tyto zuby zkrátit. Tento úkon by měl provádět odborník – veterinárnílékař, neboť při výrazném zkrácení řezáků se znemožní dotyk spodních a horníchzubů a zvíře pak nemůže přijímanou potravu vůbec rozmělnit a hladoví.  Morčata trpí ještě jedním zubním onemocněním,o němž mnoho majitelů neví – přerůstáním stoliček. Stoličky jsou zuby uloženévzadu v dutině ústní a jejich zkrácení se neobejde bez celkové anestezie apoužití speciálních nástrojů. Bohužel i po zbroušení mohou stoličky znovu přerůstběhem několika týdnů a proto může mít toto onemocnění nepříznivou prognozu,neboť končí hladověním morčete.

Z běžně chovaných plazů se zmíním o želvách, u nichž jetřeba pečovat o „zobák“. To je tvrdá část horní čelisti, která přirozeněpřesahuje čelist spodní a má tendenci přerůstat. Želva má pak  potíže s příjmem krmiva. Ošetřenípřerostlého zobáku provádí opět veterinární lékař opatrným zastřižením nebozbroušením.

Ne nadarmo jsou ptáci a plazi příbuzní, takže podobnýproblém mívají i domácí ptáci. V praxi se setkáváme nejčastějis přerostlým zobáčkem u andulek. Ten se ošetřuje podobně jako u želvy –citlivým zkrácením.

Závěrem ještě pár slov k dalšímu věrnému příteli člověka – koni. Ukoní může být zdrojem problémů nepravidelný chrup nebo některé zlozvyky(klkání). Řezáky jsou pak více obroušené nebo nepravidelně rostlé a to ztěžujekoni příjem krmiva a žvýkání. Nestejnoměrné otírání kousacích ploch způsobujepřerůstání některých druhů zubů (třenáků a stoliček). Proto je nutné dutinuústní koním pravidelně prohlížet a přerostlé zuby zabrousí veterinární lékařrašplí.