VÝŽIVA STÁRNOUCÍCH ZVÍŘAT

Stejně jako se mladý jedinec vyvíjí a roste,dospělý organismus stárne. V průběhu stárnutí se zvyšuje náchylnostk onemocněním a snižuje se životaschopnost zvířete. Jedná se o proces,který probíhá u každého jedince jinak – je velmi individuální. Rozdílný průběhje podmíněn geneticky a vlivy vnějšího prostředí. Jedním z nich je ivýživa, její kvalita je velice důležitá a   je tojeden z faktorů, které může majitel přímo ovlivnit.  Úroveň výživy ovlivňuje některé orgánovésystémy přímo (trávicí systém), nebo nepřímo prostřednictvím vstřebaných živin(játra, ledviny, slinivka břišní, kůže, imunitní systém, pohybový aparát).  V trávicím systému probíhají přistárnutí některé změny, které ovlivňují kvalitu zpracování potravy – snižuje seprodukce slin, snižuje se sekrece žaludečních šťáv, zhoršuje se stav střevnísliznice a důsledkem toho se snižuje vstřebávání živin a jejich využití. Protoby potrava měla být lehce stravitelná s vyšším zastoupením vlákniny prozlepšení střevní peristaltiky.   Ledvinya játra jsou dalšími, v době stárnutí velmi zatěžovanými orgány. Jejichúkolem je odstraňovat  zplodinyz organismu. Nevhodnou stravou se zvyšuje jejich zatížení a tím takézkracuje jejich životnost.  Poměrněvysoký počet stárnoucích zvířat trpí obezitou, což je další faktor ovlivnitelnýsložením stravy.  Majitel má dvě možnosti– může zvířeti připravovat domácí stravu nebo využít některého krmiva proseniory v podobě konzerv nebo granulí. V případě, že je zvíře schopnogranule nebo konzervy přijmout, je vhodné vybrat ze široké nabídky krmiv proseniory, neboť tam jsou zohledněny výše uvedené poznatky a složení krmivanejlépe odpovídá požadavkům stárnoucího organismu. Pokud z jakéhokolivdůvodu zvíře nebo majitel odmítá tato krmiva, je možné připravit domácí stravu.Vždy ale doporučuji se poradit s veterinárním lékařem o nejvhodnějšímsložení domácí stravy vzhledem k zdravotnímu stavu Vašeho miláčka.