ZÁNĚT DÁSNÍ A JEHO LÉČBA

Zdravotní stav tkání dutiny ústní je velmi důležitou, alečasto opomíjenou součástí celkového zdravotního stavu. Jedná se především odásně a zuby, jejichž postižení spolu zpravidla úzce souvisí.

Dáseň je tvrdá struktura, která obklopuje krček zubu a držího v zubním lůžku. Nejčastějším onemocněním dásně je zánět. Postihuje psii kočky a je způsoben nahromaděním patogenních bakterií při okrajích dásně.Zhoršující se zánět může vyústit v postupné odumírání dásně až jejízhnisání a bakterie mohou pronikat i do hlouběji uložených struktur, jako jezubní lůžko a čelist. Tento proces má za následek uvolňování zubu z lůžkaa jeho možnou ztrátu. To je jen jeden ze závažných důsledků zánětu dásně.Rychle se množící patogenní bakterie proniknou v důsledku prohlubovánístavu do krevního oběhu a mohou se usadit v kterémkoliv dalším orgánu, kdezpůsobí zánět nebo vytvoří opouzdřené ložisko – absces. Výsledkem je také výrazné zatěžování imunitního systému, kterýse infekci brání. Toxické produkty zánětu dásně, které je nutnoz organismu vyloučit, silně zatěžují příslušné orgány – játra a ledviny ato může způsobit jejich postupné selhání.

Zánět dásní je častější u starších psů malých plemen a ustarších koček. Může se objevit i u štěňat při výměně mléčného chrupu.

Prvním příznakem, kterého si majitel většinou všimne, je výrazný zápach z dutiny ústní.

Dále se zánět projevuje změnou barvy okraje dásně ze zdravé růžové do červené až fialové, mírnýmotokem dásně a zvýšenou krvácivostí při doteku. Zvíře se brání manipulaciv okolí dutiny ústní a může se objevit i nechuť k příjmu potravyv důsledku bolestivosti dásně.

Toto onemocnění je v naprosté většině případů spojenos výskytem zubního kamene různého stupně. Zubní kámen, který odtlačuje dáseňod zubu tím umožní průnik bakterií. I když zubní kámen je na první pohledviditelnější než zánět dásní, je třeba si uvědomit, pro organismus jez výše uvedených důvodu zánět závažnější. Vzhledem k spojení mezioběma chorobami je třeba také obě léčit.

Léčba zánětu dásní může být lokální a celková. Lokálníspočívá v oplachování okrajů dásně různými preparáty –  ze své praxe mohu doporučit nejlépe 3%peroxid vodíku 1x – 2x denně. Je možno použít též různé rostlinné odvary domapřipravené nebo koupené v lékárně.

Účinnější je celková léčba, ke které se přistupujev případě pokročilých případů, neúspěchu lokální léčby nebo pokud pacientodmítá spolupráci při  lokální léčbě. Pak používáme antibiotikav tabletách, která jsou přímo určena pro léčbu zánětu dásní.

Dalším onemocněním dásně je tzv. epulis, kdy se dáseňv okolí některých zubů zvětšuje. Postiženi bývají často starší boxeři.Přerostlá dáseň se odstraní elektokauterem v celkové anestezii.

Problematikou odstraňování a prevence zubního kamene se bude zabývatpříští sloupek.