ZNAČKUJE VAŠE KOČKA VŠUDE?

Každý majitel kočky, jehož miláček se někdy vymočil nakoženou sedačku nebo do čerstvě povlečených peřin, se mnou bude souhlasit, žeto bylo velmi nepříjemné a během následného úklidu pomýšlel, co by tak se svouoblíbenou kočičkou nejraději provedl. Zvláště majitel, který musí tutonepříjemnost řešit častěji, může začít pomýšlet na darování provinilce dodobrých rukou. Kočka (spíše samec, ale týká se to i samic) značkuje buď proto,že si tak označuje své teritorium, nebo je močení mimo misku příznakem stresu apsychické nepohody zvířete. Důvodem mohou být i některé onemocnění moč.aparátu.V dnešním sloupku se soustředím na psychické problémy zvířete. Kočka jezvíře velmi citlivé na stabilitu a životní rytmus, vyhovují ji stereotypy, naněž si zvykne. Je zvyklá na rodinné příslušníky, na prostředí v němž žijea jakékoli změny, které člověk ani nemusí považovat za důležité, ji mohouvyvést z míry a způsobit stresovou situaci. Typickým příkladem jepřivedení dalšího zvířete, změny v personálním složení v jejím okolí,stěhování, hlídání kamarády během dovolené, odvezení oblíbeného křesla atd.Kočka nám bohužel nedokáže říct, co ji vadí a tak majitele trestá tím, že sevymočí tam, kam to normálně nedělá. Řešení této situace bývá velmi obtížné, bez odhalení důvodu není snadné problémodstranit.

Na český trh se  dostal preparát, který může pomoci. Je to novýpřípravek založený na příznivém působení obličejových feromonů na náladu koček.Určitě každý viděl, jak se spokojená kočka otírá tváří o předměty. Při tomvylučuje tzv.obličejové feromony, které jí tak v označeném prostředídávají pocit rovnováhy a bezpečí. Nový přípravek Feliway vylučuje po zasunutído zásuvky po dobu jednoho měsíce tyto feromony a tím navozuje kočce pocit pohody.Působí pozitivně i v případech, kdy jsou v bytě dvě nebo více špatněse snášejících koček. Pokud tedy máte doma  kočku chovající se výše popsaným způsobem,doporučuji vyzkoušet, mám zatím v ordinaci s Feliway velmi povzbuzujícívýsledky.