ONEMOCNĚNÍ ZUBŮ A ZUBNÍ KÁMEN

První problematické období u psů z hlediska onemocněnízubů nastává při výměně mléčných zubů za trvalé. K tomu dochází u všechpsů dle plemene ve věku 5 až 7 měsíců. U malých plemen, především yorkširskýchteriérů nebo jezevčíků mohou mléčné zuby zůstat a trvalé  vyrůstají vedle nich. Protože nemají dostatekmísta, rostou nakřivo mimo osu čelisti, dráždí sliznici dutiny ústní a pysků avytváří se na nich už v nízkém věku zubní kámen.

Jestliže do věku 8 až 9 měsíců nedojde k vypadnutímléčných zubů, je třeba je vytrhnout, aby se trvalé zuby mohli dostat na svémísto. Nejčastěji se jedná o mléčné špičáky.

Zubní kámen je nejběžnější onemocnění zubů, se kterýmse veterinární lékař v praxi setkává. Vyskytuje se nejvíce u starších psůmalých plemen, ale může se objevit i u mladších zvířat, která mají k jehotvorbě predispozici, případně jeho tvorbě  napomáhá složení stravy. U zvířat krmenýchsuchou stravou je výskyt o něco nižší, protože kousání granulí pomáhámechanicky odstraňovat zubní povlak. Je možné využít granule speciálně vyrobenék tomuto účelu, ale pro jejich vyšší cenu není jejich použití u nás běžné(výrobek značky Hill´s).

Zubní kámen se může projevit pouze formou mírného povlaku,přes výrazné zahnědnutí krčků zubů až po stav, kdy zuby nejsou pod vytvořenýmkamenem vůbec patrné. Tehdy je také přítomen těžký zánět dásní a výrazný zápachz dutiny ústní.

Léčba spočívá v několika krocích, z nichž první jeodstranění zubního kamene. To se provádí v celkové analgosedaci,v těžkých případech v celkové anestezii. Majitelé mívají zdůvodu vyššího věku zvířete a někdy přítomnému onemocnění srdce ze sedacenebo anestezie obavy. Proto potřebné ošetření zubů odkládají a neuvědomují si,že zhoršující se zubní kámen podporuje vývoj zánětu dásní, který zatěžuje celýorganismus. Tento zánět dásní pak může být příčinou selhání důležitých orgánů,jak bylo vysvětleno v minulém sloupku. Proto je třeba při prvním náznakuzubního kamene tento ošetřit. Máme k dispozici několik druhů sedace aanestezie a pro každé zvíře je možno zvolit ten optimální. Odstranění seprovádí buď mechanicky nebo zubním laserem. Jestliže je zubního kamene málo azvíře dobře spolupracuje, je možno provést částečné mechanické vyčištění zubůbez sedace. Většinou je to ale jen dočasné řešení.

Dalším krokem je léčba přítomného zánětu dásní. Je opravdudůležité provést oba tyto kroky, jeden bez druhého bude účinný podstatně kratšídobu a případného zápachu z tlamy se zvíře nezbaví ani po odstraněnízubního kamene. Interval mezi ošetřeními je individuální, ale pohybuje se od 6měsíců do 2 let, v průměru 1x ročně.

Prevencí je pravidelné čištění zubů, které se provádí speciální zubnípastou a měkkým kartáčkem asi 2x týdně. Tomu je třeba zvíře učit od věku 5 až 6měsíců, nejprve jen kroužením kolem zubních krčků prstem. Bohužel anipravidelnou péčí se nelze vždy onemocnění vyvarovat.