ALERGIE U ZVÍŘAT - 2 ČÁST

Další méně běžnou alergií je přecitlivělost na krmivo, kterou může způsobit téměř kterákoliv složka krmiva ať už vařeného nebo průmyslově připraveného. Klinické příznaky jsou převážně kožní, stejně jako u atopie. Přidávají se k nim též potíže trávicí – zvracení a průjem. Hlavním smyslem léčby je odstranění alergenu z krmné dávky. Není snadné zjistit, která část krmiva je oním alergenem, proto se používají tzv. klinické diety. Jsou to komerčně připravené suché nebo konzervované diety, které jsou vyrobeny ze surovin, které nejsou k výživě zvířat běžně používané – např. jehněčí maso, vejce, ryby, králičí maso nebo brambory. Touto dietou je zvíře krmeno několik týdnů, během nichž je původní alergen postupně vyloučen z těla. Funkčnost diety poznáme po dvou až třech týdnech, kdy mizí svědivost i trávicí potíže. Po této době se provádí testování jednotlivých složek původní stravy zvířete, které se postupně přidávají k této dietě a pokud s klinické příznaky znovu objeví, je třeba tuto složku potravy zcela vyloučit z jídelníčku. Tento postup ale vyžaduje velmi dobrou spolupráci majitele a veterináře a klade vysoké nároky na všechny členy rodiny, protože po celou dobu testování nesmí zvíře dostat v krmné dávce nic jiného než doporučenou dietu.

Další vzácnější alergické reakce jsou například hormonální alergie nebo alergie na podaná léčiva.

K léčbě alergií využíváme tři možnosti: 1. vyvarování se alergenu, 2. desenzibilizace  a

3. léčba antialergiky.

Vyloučení vyvolávajícího alergenu z okolí zvířete je možné jen velmi zřídka, např. u kontaktní alergie nebo alergie na krmivo v případě úspěšného testování.

Principem tzv. desenzibilizace je postupné snižování reakce na předem zjištěné alergeny

pomocí dlouhodobě podávaného individuálně připraveného injekčního roztoku. Tato metoda

je vhodná při alergii na menší množství alergenů zejména v případě atopie. Vyžaduje ale provedení kožních alergických testů  a následnou přípravu léčebného roztoku, což  výrazně zvyšuje finanční nároky na majitele. Úspěšnost této metody je 50 % až 80%.

Léčba antialergickými preparáty je velmi účinná v případě použití některých hormonálních preparátů, při dlouhodobém užívání může mít značné vedlejší účinky. Je proto vhodná při sezónních alergiích. V humánní medicíně běžně používaná antialergika nejsou při léčbě zvířat většinou dostatečně účinná.