ANESTEZIE – JE TŘEBA SE JÍ OBÁVAT?

V životě téměř každého člověka nastane někdy  zdravotní problém, který je nutné řešit operací. Stejně tak je tomu u domácích mazlíčků – psů a koček – skoro každé zvíře za svůj život nějakou operaci absolvuje. Nedílnou součástí každé operace je anestézie neboli narkóza, což je narkotiky navozený stav bezvědomí umožňující provedení samotného chirurgického zákroku. Majitelé mladších zvířat nemívají z anestézie obavy, ale jakmile jde o zvíře vyšší věkové kategorie, často čelí veterinární lékař dotazům na nutnost zákroku ne kvůli operaci samotné, ale z důvodu strachu z anestézie a možných komplikací s ní souvisejících.

Jak říká moje teta humánní anestezioložka, každého člověka je možné uspat pro operaci, jen je nutné zvolit ten nejvhodnější způsob anestézie.

V humánní medicíně se dnes používá převážně tzv. inhalační anestézie, při níž je anestetikum v plynné formě v kombinaci s kyslíkem. Ta je považována obecně za nejbezpečnější a je používána také ve veterinární medicíně. Její výhodou je vysoká bezpečnost daná použitím jen nutné dávky anestetika, tudíž buzení je bezprostředně po skončení zákroku. Zvíře je většinou během operace monitorováno, takže případné komplikace je možné řešit téměř ihned. Nevýhodou této metody je vyšší pořizovací cena inhalačního přístroje a vyšší provozní náklady a tudíž také podstatně vyšší cena chirurgického zákroku. V současné době asi nejpoužívanějším způsobem narkózy ve veterinární medicíně je tzv. injekční anestézie, kdy je anestetikum podáno formou nitrožilní nebo nitrosvalové injekce. Nevýhodou je nemožnost okamžité regulace množství podávaného anestetika, výhodou je její jednoduchost, nenáročnost na vybavení, relativně nízká cena anestetik a tudíž i nižší cena samotné operace. Pro menší chirurgické zákroky, odstraňování zubního kamene, exstirpace malých kožních útvarů a podobné úkony lze použít tzv.analgosedace, při níž je zvíře uvedeno do stavu mírného obluzení, z něhož je možné po skončení zákroku podáním antidota pacienta vzbudit. Osobně mám s tímto způsobem jakési „částečné anestézie“ nejlepší zkušenosti a např. v kombinaci s lokálním umrtvením ho používáme v indikovaných případech v naší ordinaci pro jeho vysokou bezpečnost poměrně často především právě u starších pacientů.

Dalším faktorem snižujícím riziko operace jsou důkladná předoperační vyšetření, jejichž výsledky umožní přípravu na případné anesteziologické komplikace. Tato vyšetření jsou dnes poměrně běžná i ve veterinární medicíně a pokud je vet. lékař majiteli nabídne, měl by být jeho názor respektován. Bohužel se tím zvyšují náklady na operaci, ale zvyšuje se též její úspěšnost.

Naprosto zásadní je také důvěra majitele ve „svého“ veterinárního lékaře. Každý vet.lékař má svůj oblíbený způsob anestézie a pokud je zvyklý ho používat, umí zacházet s dávkami anestetik a např. injekční anestézie bude v jeho rukou vysoce bezpečná.

Proto jestliže Váš veterinární lékař má Vaši důvěru a doporučí Vám určitý způsob anestézie, věřte, že udělá vše co bude v jeho silách,aby operace dopadla dobře a Váš miláček se vrátil v pořádku domů.