CO JE TO FELINNÍ UROLOGICKÝ SYNDROM?

Jedním z nejčastějších problémů kastrovaných kocourů je onemocnění dolních cest močových charakterizované tvorbou krystalů nebo kamenů různého typu a velikosti. Nejčastějším typem krystalů jsou struvity, jejichž vytvoření předchází zvýšení přirozeného pH moči. Za normálních podmínek je pH moči u kočky kyselé, tedy menší než 7, pokud se zvýší do zásadité oblasti – nad 8 až 9, začínají se vytvářet krystaly. Tyto krystaly si můžeme představit jako pravidelné obdélníkové mikroskopické útvary s velmi ostrými hranami, které drážděním stěny močového měchýře narušují jeho sliznici a způsobují zánět. Klinické příznaky takového zánětu pak bývají první známkou narušení zdravotního stavu kočky. Hlavním projevem je tzv. dysurie,tzn. kocour opakovaně chodí na kočkolit a za příznaků bolesti (mňoukání a naříkání) se snaží o močení. Někdy vytlačí několik kapek moči, která může obsahovat krev. Ihned po objevení těchto příznaků je třeba navštívit veterinárního lékaře. Pokud se tak nestane, problém se může prohlubovat až k úplnému ucpání močové trubice kocoura a bez okamžité pomoci může dojít až k ruptuře stále se plnícího močového měchýře, případně k prudkému zhoršení ledvinných funkcí. Jestliže majitel přijde do ordinace včas, je potřeba přesvědčit se o tom, že jsou močové cesty průchodné a provést vyšetření moči. V naprosté většině případů jsou nalezeny výše zmíněné krystaly a zánět močových cest. Zánět léčíme alespoň desetidenním podáváním antibiotik a pro rozpuštění krystalů používáme komerčně vyráběné diety, které kromě destrukce krystalů budou udržovat pH moči pod 7 a tím zamezovat opětovné tvorbě krystalů. Je naprosto nezbytné u pacienta s potvrzenými struvitovými krystaly dodržovat tuto speciální dietu po celý zbytek života, neboť po jejím vysazení se klinické příznaky vrátí během několika měsíců.

Pokud jsou první příznaky majitelem zanedbány a dojde k úplné obstrukci močových cest, je třeba zprůchodnit močovou trubici pomocí katetru, který je po zavedení do močového měchýře v celkové anestezii ponechán na místě několik dní, než odezní zánět a současně je možné přes něj močový měchýř během zákroku důkladně vypláchnout. V případě takového zanedbání výše zmíněného onemocnění, při němž dojde k výraznému zhoršení ledvinných funkcí a celkového zdravotního stavu pacienta, je prognoza vážná až infaustní a nezřídka končí smrtí pacienta.