CO KDYŽ VÁŠ PES NASTYDNE?

Zima a předjaří jsou období, kdy je vyšší výskyt některýchchorob. Stejně jako u lidí to jsou hlavně onemocnění souvisejícís prochladnutím.

Se změnami teplot se každý organismus vyrovnává po svém.V každém případě jsou kladeny vyšší nároky na imunitní systém. Předevšímmláďata a jedinci na opačném konci životního běhu – zvířecí stařečkové -   jsouohroženi chorobami souvisejícími s oslabením imunitního systému.

Nejčastěji postiženým orgánovým systémem je v této dobědýchací aparát. Příčinou může být prochladnutí zvířete nebo infekce patogennímmikroorganismem (virem nebo bakterií) napadajícím dýchací cesty. Nejdřívebývají postižené horní cesty dýchací. Dochází k zánětu v oblastihrtanu a hltanu, na ten pak reagují příslušné mízní uzliny. Zvětšují se, zvířeobtížně polyká potravu, je smutnější a dáví se. Majitelé si někdy tento náběhna zvracení provázený kašlem pletou s pravým zvracením objevujícím se připostižení trávicího traktu. Kašel se většinou zhoršuje,zvíře polehává,venkuneběhá a nemá radost z procházky. Pokud se zánět nepodchytí hnedv začátku,potíže se stále zhoršují, zvýší se tělesná teplota,zvířepřestane přijímat potravu,jenom leží a obtížně dýchá.To už se může jednat ovelmi závažnou, život ohrožující komplikaci - zánět plic neboli pneumonii.

V počátku může majitel zkusit u dospělého zvířete podatněkterý z běžných léků proti zánětu, se štěnětem je vhodné okamžitěnavštívit veterinárního lékaře.  Je možnépoužít např. acylpyrin v dávce ¼ tabl. 2x denně pro asi desetikilovéhopsa, vždy výhradně po jídle, neboť acylpyrin a podobné léky mohou drážditžaludek. Pozor, nikdy nepodávejte acylpyrin nebo paracetamol kočce, mohlo bydojít k jejímu úhynu.

Tuto léčbu je třeba doplnit kratšími procházkami , klidem aměkkou teplou potravou – vařenou nebo konzervou. Granule v této době mohouzhoršit podrážděný krk.

Pokud se stav během několika dní nezlepší, je nutná návštěvaveterinárního lékaře.

Hned za dýchacím aparátem je často postižený systém močový. Zdeje to nejvíce zánět močového měchýře – cystitis. K němu dochází popomnožení patogenních mikroorganismů v močovém měchýři. Zvíře močí častějia menší objem moči,někdy zvláště u koček jen pár kapek. Majitel může naléztv moči též stopy  krve, což jezvláště snadné objevit v zasněženém terénu.

V tomto případě doporučuji nezkoušet žádnou domácíterapii a ihned navštívit veterinárního lékaře,neboť může dojít takék postižení ledvin, případně k druhotnému zánětu jiných orgánů -  např. prostaty. Zde je bezpodmínečně nutnénasadit antibiotika a moč důkladně vyšetřit pro vyloučení komplikujícíchfaktorů, např. močových krystalů.

Pokud budete chtít těmto chorobám předejít, pečujte o svéhomiláčka v zimě důkladněji.