CO JE TO PSEUDOGRAVIDITA?

Pseudogravidita neboli česky falešná březost je stav,kdy si samice myslí, že má mláďata, ale ve skutečnosti tomu tak není. Totoonemocnění pohlavního aparátu je velmi časté u fen, může se však vyskytnoutvzácně i u kočky nebo králice.

Příčinou je nefyziologické vylučování některých pohlavníchhormonů. Klinické příznaky bývají velmi rozmanité a projevy mohou býtindividuální, tzn. že u každé feny může pseudogravidita probíhat jinak.

První příznaky se objevují asi 1,5 až 2 měsíce po hárání. Užv druhé polovině uvažované březosti se feně může zvětšovat dutina břišní,začne přijímat větší množství potravy stejně jako při pravé graviditě. Vidělajsem už několikrát v ordinaci fenu, jejíž majitelé se svědomitěpřipravovali na porod, k němuž nakonec nedošlo a pro ně to bylo velkýmzklamáním. V dnešní době se poměrně běžně provádí ultrasonografickévyšetření, které asi od 30. dne gravidity takovou anomálii spolehlivě vyloučí.Ve většině případů falešné gravidity jsou ale příznaky lehčího rázu – fena sezačne chovat jinak, hračky si schovává do pelíšku, nechce chodit ven, mohou seobjevovat příznaky agresivity jestliže ji chcete hračky (domnělá štěňata),odebrat. Změna chování může být pro majitele nepříjemná, ale neohrožuje zdravífeny, na rozdíl od dalšího někdy přítomného příznaku pseudogravidity –  spuštění sekrece mléčné žlázy. Charaktersekretu může být různý – od vodnatého přes mléčný až po krvavý. Tato nežádoucíaktivita mléčné žlázy pak může být komplikována zánětem, při němž se neobejdemebez podávání antibiotik. V tom případě mléčná žlázy zduří, je horká a napohmat bolestivá, fena má horečku, je apatická a nepřijímá potravu.

Mírně probíhající pseudogravidita spontánně odezní během 1až 3 týdnů, doporučuji vždy odebrat hračky, fenu zaměstnat - chodit často a nadlouhé procházky. V případě výše zmíněné slabé sekrece ml. žlázy dop.studené obklady. Ty mohou být tvarohové, příp. vychlazeným bílým vínem ředěnýmvodou napuštěnou plenu přiložíme asi na 5 minut na mléčnou žlázu několikrátdenně. 

Pokud je sekrece skutečně silná, je možné ovlivnit spouštěnímléka hormonálně a to formou injekční nebo při použití novějšíhok organismu šetrnějšího preparátu formou chutného sirupu podávaného 5 až 6dní po sobě jedenkrát denně. U fen, u nichž se pseudogravidita opakuje častějinebo dokonce po každém hárání, doporučuji uvažovat o štěňatech, neboť proběhlágravidita může cyklus srovnat. Pokud to z jakýchkoliv důvodů není možné,pak je nejlépe přikročit ke kastraci, neboť u těchto fen můžeme předpokládatv budoucnu další komplikace – nádory mléčných žláz nebo zánět dělohy.