CUKROVKA A PŘÍSTUP KE ZVÍŘECÍMU PACIENTOVI

Diabetes mellitus (česky cukrovka) je v lidské populacistále rozšířenější onemocnění. Vinu na tom nesou vrozené dispozice, hormonálnínerovnováha nebo špatné stravovací návyky - více sladkostí klade tělu vyšší nároky na zpracování cukrů a funkce zato odpovědného orgánu – slinivky břišní a její produkce hormonu inzulínu – semůže zhoršovat. Výsledkem je pak onemocnění cukrovkou – jednoduše řečenonefyziologická regulace glukozy v krvi.

Tato choroba je běžnější než dříve i u zvířat (psů i koček),neboť zvíře je závislé na tom, jakou stravu mu předloží majitel. Ten častoneumí odolat žadonícím psím očím a dá zvířeti to, co jí sám a výsledek může býtstejný. Je překvapivé, kolik majitelů „cukrovkářů“ má většinou obézní zvířatas toutéž diagnozou.

Klinické příznaky cukrovky jsou u zvířat stejné jako u lidí– zvýšené pití a močení, výrazná chuť k jídlu, apatie a později i častézáněty a infekce.

Diagnostikovat diabetes je velmi jednoduché – zvýšenáhladina glukozy (cukru) v krvi se stanovuje z jednoduchého rozborukrve. Vzhledem k tomu, že podobné příznaky může mít více onemocnění,veterinární lékař odebírá krev většinou na celé spektrum biochemických ahematologických ukazatelů.

V počátečním stadiu choroby je možné upravit hladinuglukozy jen přísnou dietou. Ta je ovšem naprosto zásadní i v případěnutnosti použít při léčbě injekční aplikaci inzulínu. Dietou nemám na myslivařené kuře s rýží, ale tzv. klinickou dietu – suché nebo konzervovanékrmivo určené přímo pro zvířata s diabetem. Použití klinické diety máhlavní přednost v možnosti zcela přesného dávkování a tím nastavení stálestejného příjmu cukrů ve stravě. Toto stabilní množství cukrů je pak možnév případě nutnosti regulovat stabilním přídavkem injekčního inzulínu, čímžse dosáhne stabilní hladiny glukozy v krvi. A to je hlavním cílem terapie.U zvířat je bohužel aplikace inzulínu ve většině případů nezbytná.

Inzulín aplikuje majitel 1x až 2x denně podle typu použitéhoinzulínu. Jeho konečnou dávku nastaví veterinární lékař podle reakce zvířete nadávku počáteční během jednoho až dvou týdnů intenzivní spolupráce s majitelem.

Pokud se podaří zvíře stabilizovat, je prognoza života naněkolik dalších let výborná. Nejdůležitější pro úspěšnou terapii cukrovky jeale ochota majitele věnovat se péči o zvíře (přesný čas krmení, injekceinzulínu, odepření VŠECH pochutin) a vynaložit někdy značné finančnínáklady na léčbu (časté vyšetření krve, klinické diety, inzulín, injekčnímateriál aj.). Domnívám se, že i toto jsou závažné důvody pro dodržovánísprávného stravovacího režimu našich miláčků.