CUSHINGŮV SYNDROM

Cushingův syndrom – hyperadrenokorticismus – je nejčastějšíhormonální onemocnění starších psů především malých plemen. Jeho příčinou jezvýšené vylučování hormonů – tzv. glukokortikoidů, nebo jejich dlouhodobépodávání při léčbě jiných onemocnění, např. alergií. Glukokortikoidy jsouprodukovány malou párovou žlázou s vnitřní sekrecí – nadledvinkou. Tytohormony jsou velmi důležité při zpracování tělních cukrů, tuků a bílkovin, majívliv na imunitní reakce organismu a na mnoho dalších složitých tělních pochodů.Jejich nadbytek způsobuje výrazné poškození všech těchto funkcí, což vedek postupnému zhoršování celkového zdravotního stavu zvířete ažk možnému exitu.

Důvodem zvýšené produkce hormonů je narušená funkce částicentrální nervové soustavy – hypofýzy, která řídí činnost nadledvinek nebojejich nádorové bujení.

Onemocnění má mnoho klinických příznaků, z nichžnejdůležitější jsou zvýšené pití a vylučování moči, zvětšování břicha,  dále velmi typické kožní změny, při nichždochází ke ztrátě srsti na většině tělního povrchu kromě hlavy, končetin aocasu. Pes je letargický, neochotný chodit ven a snižuje se jeho zájem o okolí.

Při diagnostice se nejdříve provádí kompletní vyšetřeníkrve, v němž se projeví typické odchylky. Dále je nutné provéstpodrobnější krevní testy, které tuto chorobu potvrdí.

Při terapii máme několik možností, ale pro jejich složitostse zmíním jen o  těch nejdůležitějších.Chirurgické odstranění změněných nadledvinek se v ČR neprovádí. Používámetzv. konzervativní terapii, při níž jsou pacientovi podávány léky s tzv.cytostatickým účinkem, které ničí zbytnělou tkáň nadledvinek a tím pomáhajísnižovat hladinu jimi produkovaných hormonů. Tyto léky mají bohužel nežádoucívedlejší příznaky – zvracení, nechutenství, slabost. Pokud je majitel na tytoprojevy několikatýdenní léčby připraven a rozhodne se je akceptovat, docházík zlepšení stavu u vysokého počtu pacientů.

Po skončení léčby je třeba pacienta bedlivě sledovat a přinávratu klinických příznaků, který je bohužel obvyklý, okamžitě znovu léčbu zahájit. U některých pacientů jetřeba nízké dávky léků podávat doživotně.