JAK JE TO VLASTNĚ S EPILEPSIÍ

Jedním z poměrně častých problémů, s nimiž semajitelé setkávají, jsou záchvaty. Téměř každý majitel pomyslí hned naepilepsii, ale příčin může být více.

Záchvaty, jejichž původ spočívá v poruše centrální nervové soustavy (CNS) mají velmiširokou škálu charakteristik – od lehčích, projevujících se jen třesem jednénebo více svalových skupin, až po typické záchvaty typu „grand mal“, při nichžse zvyšuje tonus kosterní svaloviny celého těla. Tyto silné záchvaty tvoří asi70 % všech záchvatů. Klinicky se projevuje křečemi, zvíře uléhá na bok,končetiny se rytmicky pohybují, dochází k výraznému slinění a uvolněnísvěračů. Po záchvatu, který může trvat několik sekund až minut je zvířeunavené, desorientované, mívá hlad a žízeň.

Jak už jsem zmínila v úvodu, příčin syndromu záchvatumůže být více a pouhé zahájení léčby antiepileptiky není správné. Je třebaodlišit příčiny extracerebrální, tzn. stav, kdy není  CNS primárně postiženým systémem. Do tétoskupiny  patří například poruchy jater aledvin. Tyto orgány u zdravého zvířete vylučují škodliviny z organismu apokud je jejich funkce narušena, může zvyšující se hladina toxinů v krvidráždit CNS. To se pak projeví ve formě záchvatů a křečí. Konkretně onemocněníjater jsou poměrně častou příčinou. Dále sem patří silné záněty orgánů,případně sepse, kdy podobným mechanismem ovlivňují CNS rozpadové produktyzánětu. Proto je na místě jako první provést kompletní biochemické ahematologické vyšetření krve spolu s hormonálním profilem.

K příčinám primárně postihujícím nervový systém patřízáněty – encefalitidy, meningitidy, dále tumory mozkové tkáně, vrozené vady CNS– např. hydrocefalus (především u malých krátkolebých plemen – čivavy) a jiné.Dalším diagnostickým krokem je proto provedení RTG, EEG, odběru mozkomíšnítekutiny či CT. Ne všechny výše zmíněné diagnostické metody jsou v ČR veveterinární madicíně dostupné. Velmi často se na příčinu epileptiformníchzáchvatů nepřijde a pak hovoříme o tzv. idiopatické epilepsii. Pokud záchvatypokračují a byly vyloučeny další výše zmíněné příčiny, většinou se přikročík terapii antiepileptiky.