EUTHANASIE Z POHLEDU VETERINÁŘE

Každý majitel psa si s bolestí v duši uvědomuje, že někdy v budoucnu přijde chvíle, kdy se bude se svým miláčkem loučit naposledy. Ten smutný okamžik nám nepřijde na mysl když si neseme domů štěňátko nebo koťátko, ale jak nový člen rodiny dospívá a začíná stárnout, na jeho odchod myslíme stále častěji a obáváme se toho, jak k němu dojde.

Většina majitelů doufá, že jejich zvíře usne doma a neprobudí se. K tomu bohužel dochází jen velmi zřídka. Příčinou smrti bývají choroby související se stářím – srdeční vady, nádory, selhání orgánů, hormonální poruchy apod., které s sebou mohou přinést výrazné zhoršení kvality života zvířete a v neposlední řadě se mnohé z nich projevují silnými bolestmi.

Pokud je třeba uvažovat o provedení euthanasie, je to pro majitele vždy velmi těžké – většinou v případě neléčitelné choroby nebo když zvíře trpí neutišitelnými bolestmi. Názor veterinárního lékaře je velmi důležitý, neboť může pomoci majiteli v rozhodování. Pro mě jako veterináře je nejdůležitější, aby zvíře netrpělo bolestí. Majitelé nejčastěji říkají, že se „nesmí trápit“. To je velmi individuální stav, který musí posoudit ten, který zvíře zná nejlépe – jeho pán. Kromě hlediska zdravotního je zde i hledisko finanční – může se stát, že náklady na jediné možné léčení nemoci převyšují možnosti majitele.

Ačkoliv euthanasie je jedna z mála věcí, kterou veterinární lékaři ve svém povolání nemají rádi, je to také poslední možnost, jak pomoci zvířeti a většinou v té chvíli i majiteli. Je velmi důležité, aby proběhla důstojně a nebyla pro majitele noční můrou. Je mnoho způsobů provedení šetrné euthanasie – např. nitrožilní předávkování anestetiky, kdy zvíře skutečně „jenom usne“. Zda chce být majitel euthanasii přítomen musí každý sám důkladně zvážit a předem se domluvit s vet. lékařem.