INKONTINENCE PO KASTRACI U FEN

U malého počtu fen většinou velkých plemen nad 25 kg hmotnosti může dojít vlivem úbytku pohlavních hormonů po kastraci k inkontinenci. Ta je způsobena snížením svalového tonu hladkého svalstva svěračů dolních cest močových.

Není to způsobeno špatným provedením vlastního chirurgického zákroku, ale pouze snížením hormonální hladiny.

Tuto situaci lze řešit podáváním malých dávek přirozených estrogenů  ve formě tablet nebo nehormonálních  preparátů zvyšujících tonus svěračů dolních cest močových ve formě sirupu. Oba léky jsou veterinární speciality určené přímo pro řešení tohoto problému u fen a toto je nejnovější řešení které má veterinární medicína k dispozici. Velmi obdobně se řeší tento problém v humánní medicíně.

Tato varianta je ale poměrně finančně náročná, je ale pro fenu určitě nejšetrnější.

Před nástupem těchto moderních léčiv se toto onemocnění řešilo injekční aplikací nízkých dávek syntetických estrogenů. Četnost aplikací byla velmi individuální, efekt injekce vydržel většinou několik týdnů až měsíců. Tato varianta je podstatně levnější, jednodušší, ale mohou zde nastoupit vedlejší účinky aplikovaných estrogenů a to je především útlum kostní dřeně a následná anemie.

Záleží tedy na majiteli, zda nechá svoji fenu kastrovat a podstoupí dle mého názoru poměrně malé riziko inkontinence, ale zabrání mnohem horším možným komplikacím ve formě objevení se tumorů na mléčné žláze a pohlavním aparátu, případně zánětu dělohy.

Z mého pohledu veterináře, který se setkává se všemi výše zmíněnými poruchami pohlavních funkcí feny ve své ordinaci, jednoznačně převažují klady kastrace nad jejími zápory.