JAK ALERGII ZJISTÍME

V minulém sloupku jsem popsala alergické reakce obecně a uvedla nejčastější vyskytující se u psů a koček. Dnes se soustředíme na diagnostický postup při alergiích.

Vzhledem k velkému množství různých klinických příznaků alergických reakcí je podezření na toto onemocnění vyslovováno poměrně často. Stejně tak se běžně přistupuje k léčbě bez odpovídající diagnostiky, která je ale nezbytná.

V současné době máme několik různě vhodných způsobů jak alergii potvrdit nebo vyloučit. První nejspolehlivější možností jsou tzv. kožní alergické testy (KAT). Ty se provádějí též v humánní medicíně. Test spočívá v intradermální (nitrokožní) aplikaci jednotlivých alergenů a následném vyhodnocení reakce v místě vpichu. Hodnotí se několik desítek nejběžnějších alergenů. Výhodou testu je jeho spolehlivost, nevýhodou složitost provedení a finanční náročnost. Zvíře je nutné uvést do stavu mírného obluzení - analgosedace (viz sloupek anestezie), po té je oholena poměrně velká část srsti na boku. V oholené části jsou pak aplikovány alergeny. Pokud je test na některé alergeny pozitivní, je možné nechat vyrobit tzv. hyposenzibilizační sérum. Malé dávky tohoto séra se pak aplikují pacientovi během jednoho roku v určitých intervalech. Cílem je oslabení až vymizení alergické reakce. Úspěšnost léčby je asi 50% – 70 %. Bohužel cena  testu  a séra je několik tisíc korun a provádí ho jen některá specializovaná pracoviště.

Další variantou je stanovení IGE protilátek a alergenů v krevním séru. IGE protilátky jsou právě ty, které jsou vytvářeny při alergických reakcích, takže sama jejich zvýšená hladina ukazuje na alergické onemocnění. V krvi lze stanovit opět několik desítek alergenů stejně jako při KAT. Na spolehlivost tohoto testu se ale různí názory, já osobně s ním mám poměrně dobré zkušenosti. Bohužel se cena tohoto vyšetření během posledního roku značně zvýšila – stojí nyní přibližně 2500,- Kč. Jeho nespornou výhodou je snadné provedení – pouhý odběr krve, nelze ale na jeho základě vyrobit hyposenzibilizační sérum.

Po provedení některého z výše uvedených testů má majitel v ruce výsledek, z něhož vyplývá, kterým alergenům by se mělo jeho zvíře vyhnout. Stanovují se venkovní alergeny – např. pyly různých rostlin, domácí alergeny – např. plísně, domácí roztoči, blechy a  potravní alergeny. Bohužel ne všechny je možné z okolí zvířete vyloučit. Jednoznačně lze ovlivnit potravní alergeny, to je také hlavní důvod provádění tohoto testu. Další možnost jak odhalit nevyhovující součást stravy je zavedení tzv. hypoalergenní diety. Ta spočívá v podávání jiného než běžného druhu masa s přílohou – doma připravovaného nebo ve formě granulí či konzerv. Sem patří např. jehněčí, králičí nebo rybí maso. Osobně v tomto případě doporučuji využít nabídky mnoha firem vyrábějících krmení a zakoupit hypoalergenní dietu profesionálně připravenou. Tento druh stravy se podává několik týdnů a pokud příznaky alergie vymizí (svědivost, chronické zvracení nebo průjmy, zarudnutí kůže),postupně se přidávají ostatní složky potravy až se při znovuobjevení příznaků zjistí příslušný potravní alergen.

Terapie alergií bude tématem příštího sloupku.