JAK NA ZÁNĚT DĚLOHY?

Stejně jako každý rok zaznamenáváme i letos na podzim větší výskyt závažného onemocnění fen – zánětu dělohy. V případě zanedbání se jedná o život ohrožující stav a proto je mu třeba věnovat pozornost.

Zánět dělohy (odborný název je pyometra) vzniká na základě hormonální nerovnováhy. Nejčastěji se objeví asi dva měsíce po říji (hárání). Ze své praxe nemohu potvrdit názor, že by byla častější u fen, které neměly štěňata, ale rozhodně je onemocnění pyometrou pravděpodobnější u feny, která má nepravidelnosti v pohlavním cyklu. Tím mám na mysli kratší nebo naopak dlouhé intervaly mezi říjemi, jejich netypický průběh – malé, žádné nebo naopak silné krvácení. Riziko je velké také u fen s častými falešnými březostmi. U nich je také mnohem větší pravděpodobnost výskytu nádorů mléčné žlázy, případně kombinace pyometry a nádorového bujení dělohy. K vysoce rizikovým faktorům patří též časté podávání hormonálních injekcí na oddálení hárání, které bych rozhodně nedoporučovala. Tyto injekce mají mnoho i jiných vedlejších účinků a proto pokud nechcete štěňata, je kastrace určitě lepším řešením.

Kastrace, kterou je třeba provést mezi prvním a třetím háráním, je také jedinou prevencí výše uvedených poruch. Jestliže je zákrok proveden později, jeho preventivní účinek se snižuje. Podle mých zkušeností je ale lépe i později než vůbec.

Při zánětu dělohy produkují děložní žlázky velké množství sekretu, který zůstává ve stále se zvětšující děloze. Komplikací může být druhotná infekce tohoto sekretu. Fena začne hodně pít a vyžaduje také častější venčení, většinou se objeví hnisavý výtok z pohlavních cest. Zvíře je smutné, přestává přijímat potravu a teplota stoupá i nad  40,0 C. Může se přidat i zvracení.

Nejprve jsou veterinárním lékařem většinou nasazena antibiotika. Pokud je stav již velmi vážný nebo antibiotika nemají žádný efekt, je jediným možným řešením chirurgický zákrok – kastrace. Tu je třeba provést neodkladně, neboť celkový zdravotní stav feny se pak většinou rychle zhoršuje a výsledek operace může být nejistý.