JAK SI VYBRAT SVÉHO VETERINÁRNÍHO LÉKAŘE

Veterinárního lékaře potřebuje během života zvířete každý majitel. I pokud jsou pes nebo kočka zdraví, musí mít některá povinná očkování - jestliže majitel toto nerespektuje, porušuje zákon, takže opravdu každý bude dříve nebo později hledat veterinárního lékaře. Jejich počet rok od roku stoupá a tak mají majitelé zvířat více možností zvolit si toho, který jim bude vyhovovat. Kritérií výběru je více a každý by si měl uvědomit, co je pro něj nejdůležitější.

Pro některé majitele je nejdůležitější cena za ošetření. Bohužel si neuvědomují, že cena jde ruku v ruce s kvalitou. Například cena očkování se může lišit až o stokoruny. Jak to, ptají se pak majitelé, když vakcína je přece stejná? Jestliže veterinární lékař příchozího pacienta před vakcinací řádně nevyšetří,  nedomluví se s majitelem na nutnosti odčervení, neodpoví na jeho dotazy, zvíře jen v rychlosti naočkuje a vyprovodí ze dveří, pak si také za svoji práci nemůže účtovat vyšší cenu. Majitel je ale spokojený, vždyť má přece naočkované zvíře za polovinu ceny než „na klinice za rohem“. Už ale netuší, že jeho pes může trpět např. srdeční vadou, kterou by pečlivý lékař při vyšetření před vakcinací objevil a mohl léčit, nebo že jeho zvíře trpí jinou chorobou, která se mohla řešit včas. Na výše zmíněné modelové klinice sice zaplatíte víc, ale také se pravděpodobně více dozvíte  o zdravotním stavu svého zvířete. Dalším důvodem, proč na hypotetické klinice zaplatíte víc je také  lepší vybavenost přístroji, více personálu a tím také vyšší náklady na provoz. Tohle všechno ale skutečně zvyšuje kvalitu ošetření.

Dle mého osobního názoru mnohem důležitější než cena je přístup veterinárního lékaře k pacientovi a jeho komunikace s majitelem. V posledních týdnech naší republikou hýbají spory o příplatky u lékařů a mnoho pacientů říká, že si rádi připlatí u ochotného a  příjemného lékaře. Několikrát jsem také četla článek dávající za příklad právě chování veterinárních lékařů a mnohokrát jsem to slyšela ve své  ordinaci. Veterinární lékař s láskou vykonávající své povolání přistupuje k pacientovi jako ke členu rodiny majitele a jako takovému mu věnuje zaslouženou pozornost. Snaží se co nejméně zvíře stresovat, vysvětlí majiteli srozumitelně co právě se zvířetem provádí a k čemu se chystá a pak s ním probere diferenciální diagnózu a léčbu. Vše probíhá pokud to lze v klidu a nikoli v časové tísni. Pokud takto jedná Váš veterinární lékař, má pravděpodobně Vaši důvěru.