KANIBALISMUS U DRŮBEŽE

Nedávno mi od jedné pravidelné čtenářky Receptáře přišeldopis, v  němž žádala o radu co má dělat,jestliže se její slepice navzájem oklobávají. Protože chovatelů drůbeže je mezičtenáři jistě mnoho, dnešní sloupek věnuji tomuto tématu.

Kanibalismus je jak název napovídá porucha  chování drůbeže, při níž se jedinci chovaní vjednom uzavřeném prostoru ozobávají tak, že dochází k těžkým poraněním ažk úhynům postižených jedinců.

Nejčastěji zraňované části těla jsou kloaka, neopeřená částhlavy, hřeben, lalůčky a prsty. Sliznice kloaky je v době snášek překrvenáa oteklá, což podněcuje ostatní k ozobávání snášejících slepic nebo krůt.

Přímá příčina není známa, ale za hlavní faktory podporujícíkanibalismus se pokládají přliš velká koncentrace chovaných zvířat na malémprostoru (například klecový chov drůbeže ve velkochovech nebo přeplněné halyv chovu krůt), málo prostoru u krmítek, nedostatek vitamínů a minerálů,poranění kůže a nedostatečné odstraňování uhynulých zvířat z chovnéhoprostoru.

Opatření k prevenci a úpravě kanibalismu spočívajív odstranění výše uvedených predispozičních faktorů, v menšíchchovech lze provést úpravu ostrého zakončení horního zobáku. Další možností, kteráale určitě sama o sobě dlouhodobě nepostačí, je přidávat sůl do krmiva nebovody na 3 až 4 dny. Nejúčinnějším opatřením je zcela jistě zvětšení životníhoprostoru zvířat nebo snížení počtu zde žijících jedinců.