KDYŽ VÁŠ PES POKOUŠE ČLOVĚKA - 1. ČÁST

Vysoká koncentrace psů ve městech  a zejména městských parcích způsobuje, že sepes dostává každodenně do kontaktu s mnoha cizími lidmi a ostatními psy.Ne všichni psi jsou ale spolu kamarádi a i člověk může být cizím nebo i svýmpsem v určitých situacích pokousán.

Nebudu se nyní zabývat příčinami takových situací, ale tím,co je povinností majitele psa a co by měl udělat postižený.

Jestliže pes poraní člověka, přes všechnu bolest a šokz té události by měl zraněný člověk vždy učinit všechny krokyk nalezení dotyčného psa a jeho majitele a zapsat si jeho jméno, adresu atelefon. Pokud se mu to nepodaří, může mu lékař, který bude ošetřovat kousnouránu nařídit několikadenní pobyt v nemocnici spojený s aplikací imunopreparátů.  Ošetření rány se nesmí podceňovat nejenz důvodu rizika nákazy vzteklinou, ale obecně řečeno kousné rány bývajívelmi často infikované a při zanedbání ze strany pacienta hrozí vznik vlekléhozánětu okolních měkkých tkání, který může vyžadovat velmi nepříjemnéněkolikadenní chirurgické ošetřování a podávání vysokých dávek antibiotik.

Povinností majitele psa, která vyplývá ze zákona, je neprodleně předvéstzvíře na vyšetření k veterinárnímu lékaři. Naprostá většina majitelů sedomnívá, že pokud je jejich pes očkován proti vzteklině, nemusí na žádné dalšívyšetření chodit. Z důvodu možnosti tzv. prolomení imunity (zvíře onemocníi přes vakcinaci ) je v případě smrtelného onemocnění jako je vzteklinaklinické vyšetření zvířete nezbytné. Jestliže majitel zvířete bude tuto svoupovinnost ignorovat, je na Policii ČR, aby jeho předvedení k veterinárnímulékaři zajistila. Ze své praxe mám bohužel i špatnou zkušenost s mužizákona, kterým se do předvedení agresivního majitele nechtělo. Pokousaný člověkby se měl ale vzhledem k výše uvedeným skutečnostem týkajícím se jehomožné nucené  hospitalizace domáhat svýchpráv vyplývajících za zákona. Přivést psa na vyšetření musí i majitel, pokud hokousne jeho vlastní pes.