KDYŽ VÁŠ PES POKOUŠE ČLOVĚKA - 2. ČÁST

Minulý sloupek byl zakončen popisem povinností majitele psa, který poranil člověka – nutnosti návštěvy veterinárního lékaře. Klinické vyšetření takového zvířete se provádí první a pátý den po pokousání. Majitel musí mít s sebou očkovací průkaz s vyznačenou vakcinací proti vzteklině. Pokud pes není očkovaný, nebo majitel nemá o vakcinaci záznam, je povinností veterinárního lékaře tuto skutečnost zapsat do protokolu o vyšetření. Protokoly z obou vyšetření předává veterinární lékař poraněnému člověku a ten je pak předá svému ošetřujícímu lékaři. V době mezi těmito dvěmi návštěvami veterinárního lékaře musí majitel svého psa pečlivě hlídat aby neutekl. Pokud pes v této době z jakýchkoliv příčin uhyne, nebo byl např. usmrcen při obraně pokousaného člověka, je zcela nezbytné, aby byla provedena pitva z důvodu vyloučení onemocnění vzteklinou. Tu provádí specializované pracoviště Státního veterinárního ústavu – v ČR např. Liberec, Praha nebo Olomouc a je hrazena státem. Jestliže pes nebyl vakcinován, je možno vzteklinu naočkovat až při druhém vyšetření, veterinární lékař nesmí psa naočkovat během  5 dní mezi vyšetřeními ani na žádost majitele.
V souvislosti se vzteklinou ještě často žádaná informace pro majitele, kteří chodí se svým psem na procházky do lesa. Na území ČR je prováděna vakcinace volně žijících lišek proti vzteklině pomocí masových návnad, které obsahují pouzdro s vakcínou. Pokud pes tuto návnadu pozře, nepředstavuje to pro něj žádné nebezpečí a účinná látka z liščí vakcíny nijak negativně neovlivňuje běžnou vakcinaci proti vzteklině. Ten, kdo tyto vakcíny v lese rozmisťuje, by měl na tuto skutečnost upozornit návštěvníky lesa cedulemi na okraji ošetřené zóny. Posledním tématem dnešního sloupku budou tzv. lysetky. To jsou známky, které může dostat majitel spolu s vakcinací psa proti vzteklině. Na lysetce je uvedena adresa a telefon ordinace, která psa naočkovala a číslo, pod nímž je v ordinaci uveden kontakt na majitele a údaje o psu. Tato hliníková známka ale nenahrazuje očkovací průkaz a v případě nutnosti prokázání vakcinace psa proti vzteklině musí majitel toto prokázat zápisem v očkovacím průkaze.