KRYTÍ FENY

Každý majitel feny je dříve nebo později postaven předotázku – krýt svou fenu a absolvovat s ní celý proces krytí, březosti aporodu či nikoliv. Je to závažné rozhodnutí, které s sebou prozodpovědného majitele přináší mnoho starostí a finančních nákladů, alesamozřejmě také hodně radosti se štěňátky.

Hárání (říje) u feny trvá dva až tři týdny, přičemžnejvhodnější doba ke krytí (páření) je velmi individuální, obvykle je toale  9. až  13. den od začátku krvácení. K určení tohosprávného dne je několik metod. Dle mého názoru je nejlepší nechat psa a fenuurčit si den ke krytí jimi samými. Pokud to jde, od 8. dne je necháme spoluněkde na volném prostranství ( nejlépe oplocená zahrada) a ke spáření pakdochází většinou snadno, zvlášť pokud je alespoň jeden z partnerů zkušený.Můžeme to zkusit znovu druhý den, ale není to nutné v případě, že prvníkrytí proběhlo bez problémů. Pokud tento postup není možné dodržet – např.majitel feny jede svou fenu krýt do zahraničí a delší pobyt by přinesl neúměrnéfinanční náklady, je možné použít moderních metod určení vhodné doby pro krytí.Běžně používaná je kombinace vaginálního stěru a odběru krve na stanoveníhladiny hormonu progesteronu. Oba vzorky se odebírají od 7. až 8. dne a podlevýsledků se vyšetření buď opakuje nebo se hned určí nejvhodnější krycí den.Tato procedura samozřejmě ne vždy se 100% výsledkem však zvyšuje náklady naodchov štěňat, proto se provádí většinou u chovných jedinců.

Může však nastat situace, kdy pes fenu nakrývá jens obtížemi nebo to nejde vůbec. Majitel psa může při krytí asistovat, nekaždý pes to však snese. Pak je třeba zvolit rychle jiného psa nebo pomocipřírodě inseminací. Ta předpokládá odběr semene od psa a zavedení ejakulátu dodělohy feny pomocí inseminační soupravy. Tento úkon mohou provádět pouzepracoviště s patřičným vybavením, úspěšnost inseminace však nebývá velká.