MORČE A VETERINÁŘ

Myslím, že téměř každý můj kolega mívá stejný pocit, kdyžvidí v čekárně majitele sedícího s malou bedničkou na kolenou.Zvířátkům v této malé přepravce říkáme „krabičkoví pacienti“ a ačkolivk nim máme jako ke zvířatům veskrze kladný vztah, jako pacienty je přílišrádi nemáme. Domnívám se, že mezi mými kolegy se nachází zcela jiště vyjímky,ale všichni, které znám osobně to pociťují stejně jako já.

Velkou část těchto pacientů tvoří morčata. Jsou to velmioblíbení malí hlodavci, rodiče je často pořizují dětem jako předvoj předzakoupením psa. S větou „uvidíme, když se budeš umět postarat o morče,koupíme štěně“ přinesou domů malé vyděšené zvířátko s nulovými znalostmi ojeho potřebách. Domnívají se, že se jedná o zcela nenáročné zdravé zvíře, cožje pravda jen zčásti a platí to pouze při správné chovatelské péči. Pokud morčepřesto onemocní, bývá to vážnější. Proto je zcela nevhodné posílat dětis morčetem k veterináři samotné, minimálně při první návštěvě musíbýt přítomen rodič a dále záleží na domluvě s lékařem.  Majitelé by si měli uvědomit, že možnostidiagnostiky jsou u těchto malých zvířat omezené a také použití léčiv limitovanédruhem. Často je nezbytná návštěva specialisty nebo při náročnějších zákrocíchpracoviště s potřebným vybavením.

Nejčastějšími zdravotními problémy jsou kožní onemocnění,trávicí potíže – průjmy, přerůstání stoliček, u samic cysty na vaječnících. Jetřeba dobře volit kupované krmné směsi – mohou v nich být plísně, najejichž výskyt jsou morčata velmi citlivá, bývají příčinou průjmů. Morče jetřeba prohlédnout ihned po zakoupení, parazitární nebo infekční kožníonemocnění si může přinést domů a některá mohou být přenosná na člověka. Pokudnajdete ložiska bez srsti, zvýšenou lupovitost nebo se Vaše morče hodně drbe,co nejdříve navštivte svého veterináře. Jestliže má starší morče potížes příjmem a kousáním potravy, příčinou mohou být přerostlé stoličky – tyje třeba v celkové anestezii zbrousit. V posledních letech stoupá i umorčat výskyt nádorových onemocnění – jestliže najdete u Vašeho morčetejakoukoli bulku, je to opět důvod k návštěvě veterinárního lékaře. Morčatabývají často také alergická – nejvhodnější podestýlka je sušená kukuřičná drť,kterou je dnes možné běžně koupit ve dvou druzích – hrubou a jemnou.

Morčata jsou velmi společenská, takže je lepší pořídit dvě,samotnému bude smutno. Měli byste pořizovat samce a samici, dva jedincistejného pohlaví se mohou prát. Dále by měl být v kleci domeček, musí mítmožnost se schovat, v přírodě žijí v norách. Samozřejmostí je přístupk vodě.