NEOPLAZIE DÝCHACÍHO APARÁTU

Nádorová onemocnění respiratorního aparátu u psů a kočekmůžeme rozdělit podle místa výskytu.

Nejprve jsou to nádory vyskytující se v nose aparanazálních dutinách. Tyto jsou u psů a koček poměrně časté – představujíasi 2% všech nádorů u psů. Stejně jako všechna nádorová onemocnění se vyskytujínejčastěji u starších zvířat – mezi 10 a 12 rokem života. Většina těchto nádorůje maligních – zhoubných. Jsou převážně lokálně se vyskytující  a málokdy metastazují. Projevují se hnisavýmaž krvavým výtokem z nosu, kýcháním a někdy je evidentní i deformace nosu.Typické je, že výtok bývá z počátku jednostranný.

Léčba je málokdy účinná a spočívá většinouv chirurgickém odstranění postižené části. Majitelé k tomuto zákrokumálokdy svolí neboť se obávají vzhledu zvířete po operaci .

Nádory plicního parenchymu mohou být buď primárnínebo metastatické. Nutno říci, že primární nádory jsou spíše vzácné. Přesto jeale statisticky dokázané, že se za posledních 20 let zvýšil výskyt plicníchkarcinomů o 100 %. Na tuto skutečnost mají jistě vliv lepší diagnostickémožnosti a prodloužení délky života psů a koček, ale je otázkou, zda se na nínepodílí též zhoršení životního prostředí. Bylo by jistě zajímavé udělat hlubšíprůzkum ohledně výskytu tumorů plic u zvířat žijících ve městech a také zda naněj může mít vliv například kouření majitele. Je obecně známa škodlivostpasivního kouření pro člověka žijícího v domácnosti s kuřákem, lzepředpokládat že stejný vliv bude mít i na organismus zvířete.

Klinické příznaky závisí na konkretní lokalizaci tumoru.Většinou se jedná o chronický kašel, obtížné dýchání, unavitelnost, hubnutí.Nádor je pak většinou objeven na rentgenogramu, další postup závisí na tom, coje majitel se svým psem nebo kočkou ochoten podstoupit. Pokud je nádoroperabilní, lze doporučit jeho odstranění. To vyžaduje zákrok specialisty,který bývá poměrně náročný a také většinou velmi drahý. I přes takový zásah jedlouhodobá prognoza nepříznivá.

Mnohem častější než primární nádory jsou nádorymetastatické. Nejčastějším typem primárního nádoru, z něhož pak docházík metastázám, je adenokarcinom mléčné žlázy. Opět se dostávámek tématu pohlavních orgánů o němž byla již řeč dříve. Jedná se jen propřipomenutí o jednoduché schéma – nekastrovaná starší fena trpící falešnýmibřezostmi – na základě hormonální poruchy  často laktující mléčná žláza – nádor mléčnéžlázy. Nejprve malý, postupně se zvětšující, především po každém dalším hárání.Pokud ani v této době nedojde k chirurgickému řešení, dostanou semetastatické buňky nejprve do mízních cest, uzlin a pak dále do plic, kde sevytvoří další nádory. Pak už je většinou na cokoliv pozdě.

Proto věnujte pozornost výše uvedeným klinickým projevům anechte Vaše zvíře pravidelně prohlížet veterinárním lékařem a dejte na jehodoporučení i když se Vám třeba zdají být předčasná a radikální.