NEMOCI OKA

Oko je pro život zvířete spolu s čichem velmi důležitýmorgánem, který mu umožňuje orientaci v prostoru. Kapitola chorob oka jevelmi rozsáhlá, proto se soustředíme pouze na některé její části.

Jednou z nich jsou poranění očního bulbu. Docházík nim často při vycházkách v parku nebo v lese, kdy se pesporaní o křoví nebo větvičku. Jsou běžnější u štěňat nebo u psů, kde jev domácnosti také kočka, která může v případě nesvárů seknoutdrápkem. Může dojít  k poškozenívíčka nebo oka. Jakékoliv poranění oka vyžaduje návštěvu veterináře, neboť jetřeba zkontrolovat hloubku postižení a i v případě malého poranění je lépepodávat několik dní antibiotickou mast nebo kapky jako prevenci vniknutíinfekce. Jestliže se bakterie dostanou do hlubších vrstev oka, mohou způsobitrozsáhlý zánět, jehož zvládnutí může trvat několik měsíců a k úplnémuvyhojení nemusí dojít.

Je třeba zdůraznit, že by majitel neměl nikdy sám domaaplikovat zvířeti do oka mast nebo kapky, které mu  zůstaly po jeho vlastním používání doma. Ikdyž se poranění zdá být malé, pokud je perforována rohovka, jsou některépreparáty kontraindikovány a jejich použití způsobí výrazné zhoršení stavu.Pokud jsou víčka a spojivka výrazně oteklé, je možno přikládat studené obklady.

Dalším onemocněním jsou záněty rohovky a spojivky, kterémohou souviset s chorobami víček nebo některým celkovým onemocněním a takémohou být způsobeny prvotní bakteriální infekcí.K léčbě je možno použít lokálníantibiotické preparáty nebo podávání antibiotik celkově. U koček se mohouvyskytovat infekce závažnějšími na člověka přenosnými bakteriemi, kterévyžadují celkovou terapii silnějšími antibiotiky.

Oko je omýváno slzami, které jsou vytvářeny slznými žlázami.Jestliže dojde k ucpání vývodu slzné žlázy, slzy nejsou odváděny do dutinynosní, ale vytékají volně přes vnitřní koutek. Toto vyžaduje opětovnézprůchodnění slzného kanálku v celkovém obluzení.

Při snížené produkci slz může dojít k vysychání rohovkya  jejímu hnisavému zánětu. Tento stav senazývá suchý zánět rohovky a vyskytuje se častěji např. u dobrmanů. Vyžadujeaplikaci  umělých slz a speciální očnímasti.

Další choroby vnitřních částí oka jsou předmětem rychle serozvíjejícího očního veterinárního lékařství a jejich diagnostiku a léčbu jednes v případě potřeby možno svěřit do rukou specialisty.