ONEMOCNĚNÍ OČNÍCH VÍČEK

Oční víčko je velmi citlivý orgán, jehož onemocnění bývajípoměrně častá a pro zvíře stejně jako pro člověka velmi nepříjemná.

U psa se choroby víček rozdělují na postižení horního,spodního a třetího víčka.

První kapitolou jsou u psů především některých plemenvrozené vady utváření horních a spodních očních víček. Častou vadou např. ušarpejů je tzv. entropium – vchlípení celého okraje víčka nebo jeho částipostihující jedno nebo obě víčka. Směrem k oku obrácené řasy způsobují neustálédráždění oka, jeho bolestivost a zvýšený slzotok. Pes má téměř stále výrazněpřivřená víčka a pomrkává. Tento stav může přejít až v hnisavý zánětspojivky a v těžký zánět rohovky – což je vrchní vrstva očního bulbu. Tentostav je třeba řešit včas chirurgicky, než se na rohovce vytvoří vředy a jizvy.

Na druhou stranu vychlípené víčko se nazývá ektropium, kdyje vidět velká část spojivky, která je za normálního stavu schovaná za okrajemvíčka. Taková spojivka je náchylná k častým zánětům, které vyžadujíaplikaci antibiotik. U mírného stupně ektropia není třeba provádět chirurgickouúpravu víček, ale je nutno spojivku udržovat v čistotě vyplachovánímočními čistícími roztoky. U některých plemen, např. u basetů, je takovéutváření víček normální.

Dalším postižením víčka je tzv. districhiasis, což je výskytabnormálně umístěné řasy, která roste z vnitřní strany víčka a dráždí oko.Tato řasa je velmi špatně viditelná a pro její identifikaci  je třeba důkladného vyšetření víčka . Na tutomožnost je třeba se zaměřit při často se opakujících zánětech spojivky arohovky, které špatně reagují na léčbu antibiotiky. Léčba spočíváv chirurgickém odstranění malé části víčka, z níž řasa vyrůstá.

Na víčkách a v jejich okolí se může vyskytovat lokálníforma demodikozy, o níž byl jeden z minulých sloupků. Tento parazit zdezpůsobuje ztrátu srsti bez příznaků onemocnění kůže. Zvýšený výskyt je ulabradorských retrieverů.

Kůže víček může podléhat zánětům při lokálních infekcíchbakteriemi nebo plísněni, při některých celkových onemocněních. Pro jejichléčbu se většinou používají lokální antibiotika nebo celková antibiotickáléčba.

U psů může dojít k výhřezu slzné žlázy třetího víčka,což se projeví červenou výdutí, která se dostává přes okraj třetího víčka. Toje pro psa nepříjemné a vyžaduje  lokálníterapii oční mastí snižující zánět a otok žlázy nebo malý chirurgický zákrokspočívající ve vrácení žlázy zpět nebo v jejím odstranění.

Na očních víčkách se mohou vyskytovat tumory nebo bradavice.Jejich včasné chirurgické odstranění je nutné, než dojde k jejichvýraznému zvětšení.