PASTEURELOZA KRÁLÍKŮ

Na jaře  pořizujírodiče často svým dětem nového domácího miláčka – králíka. Proto bych sev dnešním sloupku ráda věnovala jedné závažné chorobě králíků –pasteureloze.

Pasteureloza je časté infekční, vysoce nakažlivé onemocněnídomácích králíků, jehož původcem je bakterie Pasteurella multocida. Tatobakterie se přenáší přímým kontaktem, ale i nepřímo prostřednictvímchovatelských pomůcek.

Prvním klinickým projevem bývá kýchání, sípání a kašel.Postiženým jedincům vytéká z očí a nosu nejprve vodový a po té i hnisavýsekret. Z horních cest dýchacích se infekce může přesunout i na plíce azpůsobit pneumonii – zápal plic. Pasteurella nepostihuje pouze dýchací ústrojí,ale může být příčinou zánětu vnitřního a středního ucha, výskytu abscesůkdekoliv na těle nebo  zánětu pohlavníhoústrojí. Při závažnějším postižení organismu může dojít k progresivnímuzhoršení příjmu potravy a hubnutí.

Diagnostika se provádí laboratorně průkazem bakteriív sekretech nemocných králíků.

Léčba není snadná a nemusí vést k odstraněnímikroorganismu. Antibiotika mají často pouze dočasný efekt a klinické projevynemoci se většinou vrací. Z tohoto důvodu se ve velkochovech doporučujenemocné jedince, nebo jedince z nemoci podezřelé okamžitě vyřadit.

Po prodělané pasteureloze vzniká pouze krátkodobá imunita ajedinci, kteří ji přečkali, mohou být přenašeči. Pokud veterinární lékař podohodě s majitelem přistoupí k antibiotické terapii, je bezpodmínečněnutné důkladně vydesinfikovat veškeré zařízení chovného prostoru, kde je králíkumístěn a též všechny pomůcky, s nimiž přichází do styku. Bohužel anisprávně provedená asanace prostředí a léčba nemusí znamenat vítězství nadchorobou.