PES, JEHO VÝCHOVA A SOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ

Často se říká, že pes se v mnohém podobá svému pánovi.Toto rčení má svůj reálný základ ve skutečnosti, že každý majitel si svého psavychovává tak, aby jejich vztah přinášel uspokojení oběma stranám. Pokud má býtovšem této rovnováhy dosaženo, je třeba při výchově respektovat rozdíly mezičlověkem a psem – pes je zvíře a přesto že se bude snažit, nemůže ihned chápatvše, co po něm chceme. Při jeho  výchověje nutné znát alespoň základy přirozeného sociálního chování psů, kterémubychom měli do jisté míry přizpůsobit své výchovné metody.

Pes je ve volné přírodě zvíře smečkové, a ve smečce jeutvářena určitá hierarchie. Ve smečce je vedoucí jedinec a ostatní podle stupněpodřízenosti tvoří sestupnou řadu. Každý jedinec, který chce ve smečcepostoupit výš, o to musí svést boj a pokud neuspěje, vrací se dočasně na svémísto nebo odchází založit vlastní smečku. Přeneseme nyní tuto situaci donašich podmínek. Štěně je odstavováno většinou v 8.týdnu. V době odporodu do 5. týdne navazuje kontakty s ostatními sourozenci a mámou, od 5.do 12. týdne je schopno a snaží se navázat kontakt s člověkem.Je důležité,aby štěně v této době přešlo k majiteli, neboť mezi nimi vzniknesnáze úzký vztah. Pes se pak nejlépe učí jak zvládat nové prostředí a podnětydo 16. až 20. týdne. Psi žijící v kotcích a navazující kontakts člověkem až po 14. týdnu mohou mít později vážné problémyv sociálních vztazích. Štěně se bude po adaptaci v nových podmínkáchsnažit zařadit do smečky. Na počátku má samozřejmě místo poslední, ale postupněse bude chtít dostat až do čela. Záleží samozřejmě na jeho povaze – jsoujedinci více či méně dominantní i jedinci zcela submisivní. Feny bývají (neníto pravidlem) spíše submisivní. Pokud majitel dovolí svému psovi aby stoupal požebříčku smečky výše, může to být důvodem agresivního chování k některým(nebo všem) členům rodiny. Proto je třeba od začátku dávat štěněti důsledněnajevo, že jeho místo je na konci smečky. Ke konkrétním postupům při výchově ak dalším možným problémům se vrátím v příštím sloupku.