PES A JEHO VÝCHOVA 3

Naučit psa vyměšování venku je jedním z důležitýchúkolů každého majitele. Rada jak na to byla popsána v minulém sloupku,tentokrát doplním další podstatné informace. Štěně přichází do nového prostředíve věku kolem 7. týdne, kdy má za sebou 1. vakcinaci od chovatele a před sebou2. a 3. vakcinaci, která by měla následovat v 8.až 9. resp. 11. až 12.týdnu. Až  po poslední 3. vakcinaci můžeštěně bezpečně mezi ostatní psy. Přesto ho doporučuji  již po 2. vakcinaci učit vyměšovat venku namálo frekventovaném místě nebo výše zmíněné zahradě. Čím později ho totižpustíme ven, tím obtížněji ho budeme zbavovat zvyku močit a kálet doma. Setkávámse občas v ordinaci s vystrašenými majiteli, kterým chovatel zakázalchodit se štěnětem ven i do 6 měsíců věku. Takový pes se bude odnaučovatvyměšování doma jen velmi obtížně. Dalším důležitým bodem správné výchovy jesocializace. Hned když si štěně zvykne doma a absolvuje 2. vakcinaci, je třebaho seznamovat s dalšími jedinci jeho druhu, příp. jinými zvířaty i lidmi.K tomuto účelu můžeme u ještě nedovakcinovaného psa využít psů našichznámých a kamarádů. Měli bychom se snažit uchránit štěňátko od silnýchnegativních zážitků – např. napadení jiným psem, protože pak se může buď začítostatních příslušníků svého rodu bát nebo vůči nim začne být agresivní.

Dalším důvodem ke změně chování psa může být narození dítětev rodině. To pes vnímá jako konkurenci a seznamování psa s dítětem jetřeba věnovat velkou pozornost. Je důležité se psu stále věnovat a dělitpozornost mezi oba rovnoměrně. Hlavně psa netrestat v souvislostis dítětem, neboť pes si dítě zafixuje jako důvod svého trestu a páníčkovynelibosti a nebude ho mít rád. Opět zdůrazňuji preferenci pozitivního přístupuke zvířeti před fyzickými tresty.

Pokud výchova psa neproběhne tak jak má, začnou seprojevovat u psa tzv. poruchy chování. Psychologie zvířat a terapie poruchchování je samostatný obor veterinární medicíny a má své odborníky,s nimiž by měli být vážné případy konzultovány.

Hlavním předpokladem nápravy špatně vychovaného psa jeochota majitele spolupracovat a věnovat tomu spoustu času a úsilí.