SELHÁNÍ JATER

Játra mají v organismu podobně jako ledviny tzv.detoxikační úlohu. Jsou tedy orgánem, který zbavuje tělo škodlivin a to jaktělu vlastních, tak i exogenních- přijatých v potravě. Z tohovyplývá, že při zhoršení funkce jater je organismus „otravován“ zevnitř a trpítím všechny ostatní orgánové systémy. Kromě toho je při onemocnění jaternarušen metabolismus mnoha důležitých látek – tuků, cukrů, vitamínů,minerálůaj. Příčiny selhání jaterních funkcí mohou být různé – např. vrozené, infekční,parazitární, otravy, zatučnění u obezních zvířat, nádory a další. Majitelvětšinou začne pozorovat u svého psa nebo kočky zvýšenou žíznivost,unavitelnost, zvíře začne obtížně vstávat, může se objevovat zvracení a průjmy.Toxiny, které nemocná  játra nedokážíz krve odstranit, mohou atakovat centrální nervovou soustavu a pak docházíi k neurologickým příznakům. Ty zahrnují např. také křečové a záchvatovitéstavy, které se někdy mylně pokládají za epilepsii. Diagnostika se většinourutinně provádí vyšetřením krve, v níž nacházíme ve zvýšené míře jaterníenzymy, které se za normálních okolností nacházejí pouze uvnitř zdravýchjaterních buněk a jejich hladina v krvi je tudíž nízká. Podle výše hladinytěchto enzymů se pak určuje míra poškození jater. Dále je možné provést takéultrasonografické vyšetření, které odhalí zejména nádorové změny.

V případě náhlého selhání jaterních funkcí se zvířetipodává nejprve dle stavu infuzní terapie. Po stabilizaci pacienta se pakpřistupuje k dlouhodobé léčbě, stejně jako u pozvolného selhávání jater.Při léčbě samozřejmě záleží na zjištění příčiny onemocnění, to ale nenív mnoha případech možné a tak se soustřeďujeme na tzv. ochrannou léčbujater. Ta spočívá v podávání tzv. hepatoprotektiv, léků s příznivýmúčinkem na jaterní buňky a dlouhodobém zkrmování jaterních diet, což jsou suchánebo konzervovaná krmiva určená přímo k tomuto účelu. Pokud majitel přijdevčas k veterinárnímu lékaři a to při nástupu výše uvedených příznaků,příp. i jen když se mu zvíře delší čas „nezdá být ve své kůži“, může i pacienttrpící zhoršením jaterních funkcí prožít ještě dlouhá léta.