SELHÁNÍ LEDVIN

Selhání ledvin je jednou z velmi častých příčin smrti ukoček a  ani u psů není příčinou početnězanedbatelnou. Proto je třeba věnovat pozornost nastupujícím příznakům a včaszahájit možnou terapii.

Příčin selhání ledvin je mnoho – např. infekce, otravy,usazování imunokomplexů v ledvinných tubulech, vrozené poruchy vývojeledvin aj., ale především zhoršování jejich funkce ve stáří. Toto onemocněnímůže vzniknout náhle, pak mluvíme o akutním selhání ledvin, anebo se příznakyprojevují postupně a ke zhoršování dochází velmi pomalu většinouv řádu měsíců, pak se jedná o chronické selhání ledvin. Při akutnímprůběhu je zvíře náhle apatické, přestává přijímat potravu, množství moče sezmenšuje. V některých případech začne naopak hodně pít a množství moče sezvyšuje. Chronický průběh se vyznačuje pomalým hubnutím, postupným snižovánímpříjmu potravy, zhoršuje se kvalita srsti, kočka o sebe přestává dbát, jespavější, ubývá tělesné aktivity. Mohou se objevovat také průjmy a občasnézvracení.

Při selhání ledvin dochází k otravě organismu vlastnímizplodinami, které se za normálních okolností vylučují močí z těla. Protoje i diagnostika tohoto onemocnění založena na stanovení těchto škodlivinv krvi, kde se jejich hladina výrazně zvyšuje. Na jejich množství takézáleží prognoza, pokud je jich v krvi mnoho, nemusí k obnovení funkceledvin dojít.

Léčba spočívá v rychlé pomoci ledvinám, kterou je několikadenníinfuzní terapie, po níž se zhodnotí klinický stav zvířete a parametryv krvi. Pokud došlo ke zlepšení, pokračuje majitel v podávání přísnéledvinné diety v podobě speciálního suchého nebo konzervovaného krmiva.Tuto dietu nasadí veterinární lékař a většinou je třeba ji podávat po zbytekživota zvířete. Pokud je příčinou selhání některá z léčitelných infekcí,je třeba v rámci infuzní terapie zahájit také léčbu antibiotiky. Majitelsi musí uvědomit, že jedině dlouhodobě důsledně dodržovaná ledvinná dieta můžezabránit opětovnému zhoršení funkce ledvin.