SVRAB

Svrab je parazitární onemocnění,které způsobuje několik druhů roztočů napadajících mnoho různých domácích idivokých druhů zvířat. Pro nás jsou důležití ti, kteří napadají psa – zákožkasvrabová, způsobující tzv. sarkoptový svrab, která je přenosná též na člověka,stejně jako vzácnější tzv. notoedrový svrab napadající kočky. Svrab se přenášívelmi snadno přímým kontaktem.

Dospělé zákožky žijív spodní vrstvě kůže, kde vrtají chodbičky a kladou vajíčka. Celý vývojovýcyklus zákožek trvá 17 až 21 dní a probíhá na psovi. Inkubační doba jevariabilní – několik dní až týdnů a závisí na množství přenesených roztočů.Onemocnění začíná malými velmi svědivými lézemi, které se v důsledkuneustálého drbání a lízání rychle rozšiřují a mění se na hluboký zánět kůže sdruhotnou bakteriální infekcí. Kůže může na těchto místech zesílit a skládat sedo záhybů.

Diagnostika je založena naanamneze – zjištění možnosti kontaktu s možným zdrojem infekce (včetněčlověka), přetrvávající svědivost s typickým klinickým nálezem na kůži,případně objevení se malých svědivých pupínků u osob, které jsou se psemv kontaktu. Definitivní diagnoza je založena na laboratorním vyšetřenítzv. kožního seškrabu, kdy se pomocí skalpelu několikrát seškrábne malá vrstvakůže, až se dostaneme na hlubší vrstvu, kde zákožky žijí. Tento vzorekpřeneseme na sklíčko a pod mikroskopem hledáme dospělé roztoče. Při menšímmnožství roztočů, případně u často koupaných psů může být seškrab i upostižených jedinců opakovaně negativní. Proto je třeba ho v určitýchpřípadech provádět několikrát, zvláště pokud selhává dosavadní terapie.

Léčba se provádí lokálněkoupelemi nebo celkově podáváním antiparazitik. Při lokální terapii je třebanejprve ostříhat srst, pomocí léčebného šamponu důkladně omýt krusty a pak aplikovatléčebný preparát – např. často používaný ECTODEX. To je jedovatý, značněpáchnoucí preparát, v jehož ředěném roztoku se zvíře koupe 1x týdněněkolik týdnů po sobě. Tyto koupele jsou poměrně účinné, ale vzhledemk jedovatosti přípravku a náročnosti na manipulaci v praxi častoupřednostňuji celkovou terapii. V současné době používáme velmi úspěšněpreparát účinný i proti  blechám a jinýmparazitům – STRONGHOLD. Aplikuje se jako jiná antiparazitika na kůži mezilopatky. Po vstřebání se dostává do krve a tam se účinná hladina udržuje 30dní. Je zapotřebí alespoň dvou aplikací.

Ještě se zmíním o svrabu, kterýse vyskytuje velmi často v uších venkovských koček a zvířat, která jsous jimi v kontaktu. Jedná se o tzv. otodektový svrab. Je to pro kočkuvelmi obtěžující onemocnění, které se projevuje výraznou svědivostí uší a jedobře léčitelné STRONGHOLDEM nebo speciálními ušními kapkami.

Svrab je často považován za „nemoc za špíny“, ale mohou jím onemocnět izvířata ve velmi dobré péči, proto si nikdy nemůžete být jistí, že se tentoroztoč Vašemu miláčkovi určitě vyhne.