O nás


VETERINÁRNÍ ORDINACE PRAHA 6

Nikdy jsem neměla ráda honosné názvy jako je nemocnice nebo klinika, které evokují pracoviště s mnoha lékaři a sestrami, kde majitel nikdy neví, kdo bude vlastně jeho miláčka ošetřovat. Proto když jsem zvažovala jak začít, rozhodla jsem se založit malou veterinární ordinaci v Praze 6. Začátky nebyly lehké, ale postupně přibývalo pacientů a také lékařek a sestřiček. Píši záměrně “lékařek a sestřiček”, neboť od počátku jsme téměř a v současné době výlučně ženský kolektiv. S postupující dobou a zvyšujícími se nároky na znalosti, dovednosti i vybavení se naše ordinace dostala na svojí současnou úroveň. Pracují v ní výhradně ty, které práce se zvířaty a lidmi ať už po získání doktorátu nebo na pozici sestřiček opravdu těší.

V roce 2009 se nám podařilo získat jako jednomu ze čtyř veterinárních pracovišť a jako jediné veterině v Praze 6 dotaci z evropských fondů, která nám umožnila získat špičkové přístrojové vybavení. Tím se nám otevřely úplně nové diagnostické možnosti a ve spojení s entuziasmem mých mladších kolegyň jsme myslím dosáhly ideální kombinace “softwaru a hardwaru”. Samozřejmě se všechny stále vzděláváme, jezdíme každoročně na odborné semináře konané doma i v zahraničí. Veterinární lékařství, stejně jako všechny medicínské obory letí mílovými kroky kupředu a kdo chce udržet krok s mírou současného poznání, musí se stále vzdělávat. Proto se také každá z nás kromě běžné veterinární praxe více věnuje vybranému oboru.

Jsem moc ráda i za to, že nejsme stejné a jsem přesvědčená, že převážná většina majitelů si mezi námi najde tu lékařku, která bude splňovat jeho nebo její představy o tom, komu může vložit do rukou zdraví svého čtyřnohého miláčka.

Naše práce je většinou spojená s radostí při uzdravování domácích mazlíčků, kteří jsou často zcela plnohodnotnými členy rodiny. Někdy ale jako v každém oboru nastane chvíle, kdy se stav našeho pacienta ubírá jiným směrem než jsme chtěly a očekávaly. Náš obor se stejně jako humánní medicína zabývá živým organismem a proto nelze vždy předvídat jak bude na léčbu reagovat. To a také chvíle, kdy musíme z důvodu utrpení těžce nemocného zvířete jeho život ukončit patří, k temným stránkám naší profese. Pro každou z nás jsou takové případy smutné a nelze na ně s odchodem z ordinace po skončení ordinačních hodin prostě zapomenout. Naštěstí těch veselých chvil míváme více a tehdy si uvědomíme, že jsme si tuto práci vybraly správně.

Dlouho jsme také zvažovaly, zda ordinovat kromě všedních dnů také o víkendu. Nakonec na četná přání a podněty ze strany našich dlouholetých klientů jsme ordinační dobu rozšířily o víkendovou veterinární pohotovost v Praze 6. Teprve začínáme, ale kladné ohlasy těch, kteří nemuseli o víkendu daleko na “cizí” pracoviště nás přesvědčují, že to byl krok správným směrem.

Pevně doufám, že budou do naší veterinární ordinace v Praze 6 i do naší pobočky v Roztokách naši klienti chodit rádi - oni pro dobrou radu a jejich miláčci pro piškot.

 

MVDr. Michaela Riedlová