Odkazy

 

Státní veterinární správa

http://www.svscr.cz/

Městská veterinární správa Praha

http://www.mevs.cz/

MVDr. Hana Žertová - specialista na poruchy chování zvířat

http://www.chovani.info/

Útulky a záchranné stanice pro handicapovaná zvířata

 http://www.utulky.estranky.cz/

Pet-medic - záchranka pro zvířata

 http://www.pet-medic.cz/

Krematorium pro zvířata Brno

 http://www.krematorium.zvirat.cz/

Českomoravská kynologická unie

 http://www.cmku.cz/

Seznam pražských cvičišť na stránkách Českého kynologického svazu

 http://www.kynologie.cz/